Bizottságok

Ügyrendi bizottság
 

3271 Visonta, Hősök tere 3.

Elnök – Hornyák Zoltán

Tagok – Oravecz József, Banka Amanda Helga
 

Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

a) megtárgyalja és véleményezi a helyi rendelettervezeteket,

b) előterjeszti a polgármester illetményére, jutalmazására vonatkozó javaslatát,

c) nyilvántartja és ellenőrzi a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokat, valamint elvégzi azok vizsgálatát,

d) ellátja a polgármester és az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi ügyeivel kapcsolatos feladatokat.
 Szociális bizottság

 

3271 Visonta, Hősök tere 3.

Elnök – Krizsó Mihály

Tagok – Kókai Péter, Emődi Eszter
 

A Szociális Bizottság feladatai:

a) javaslatot tesz a képviselő-testületnek a szociális és gyermekvédelmi ellátásra vonatkozó kérelmek elbírálására,

b) megtárgyalja és véleményezi a szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendelettervezeteket.