Visontai Polgárőr Egyesület

Egyesület neve: Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület

Egyesület címe: 3271 Visonta, Petőfi út 7.

Vezetőjének neve: Váradi Zsolt

Elérhetőségek:
Tel.: +36 30 215 3729
E-mail: polgarorseg@visonta.hu

 

Az Egyesület 2010-ben az önkormányzat segítségével alakult, és tagja a Megyei, illetve az Országos Polgárőr Szövetségnek. Taglétszámunk évről-évre változik, jelenleg 35 fővel, kicsit megfiatalodva működik az Egyesület lakossági önszerveződés alapján, az alapszabálynak megfelelően. 

Járőrszolgálatainkat egy pályázaton nyert saját tulajdont képező gépjárművel, az Önkormányzat tulajdonát képező gépjárművel, valamint kerékpárral és gyalog végezzük. 

Az Egyesület célja lakossági önszerveződés alapján a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi tevékenység ellátása. Visonta község lakóinak és területének védelme, a közrendre, a közbiztonságra, a környezetvédelemre, a közbiztonságra veszélyes cselekmények elleni fellépés és a bűnmegelőzés. Közrend és közlekedés biztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás.

Községünk belterületén a környező településekhez képest alacsony a bűnelkövetések száma, de nem maradunk feladatok nélkül. 

Néhány példa a teljesség igénye nélkül: 

  • helyi rendezvények biztosítását végezzük,
  • községünkben letelepedni készülő hajléktalanoknak segítünk visszatalálni a hajléktalan szállóra,
  • részt veszünk eltűnt személy keresésében,
  • a rendőrség kérésére többször végzünk baleseti helyszín biztosítását, forgalomelterelést,

melyek során előfordult, hogy a szolgálatot teljesítő Polgárőrök testi épsége is veszélybe került.

Tagságunk önkéntes alapon, a szabadidő terhére, ingyen fejti ki tevékenységét, amelynek költségeit támogatásokból fedezzük. 

Köszönettel tartozunk az anyagi és erkölcsi támogatásért a Visonta Községi Önkormányzat Polgármesterének, Jegyzőjének, Képviselőtestületének, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, a Heves Megyei Polgárőr Szövetségnek, és a szolgálatainkat személyesen vagy adójuk 1%-ával segítő visontai lakosoknak.

Aki szeretné támogatni tevékenységünket, megteheti a személyi jövedelem-adójának 1 %-os felajánlásával, vagy személyes közreműködéssel is.

 

1 %

Polgárőrség Visonta Közhasznú Egyesület

adószám: 18224757-1-10
 

 

Csapatunkba az új belépők jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Váradi Zsolt
+36 30 215 3729

Bozsik Pál János
+36 30 589 7603

polgarorseg@visonta.hu