Bene-pataki mederszakasz lokális vízkár elhárítási fejlesztése

https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B5Zpz6OeExZrV3Y3dlByNkpVWm8

A Projekt bemutatása

Kedvezményezett neve: Mátraalja–Bene-patak Abasár–Visonta–Halmajugra Térségi Vízvédelmi Önkormányzati Társulás
Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0049
Projekt címe: Mátraalja–Bene-patak Abasár–Visonta–Halmajugra Térségi Vízvédelmi Önkormányzati Társulás közigazgatási területén húzódó Bene-pataki mederszakasz lokális vízkár-elhárítási fejlesztése
Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország
Beruházás helye (megye): Heves
Beruházás helye (helység): Abasár, Visonta, Halmajugra
Projekt elszámolható összköltsége: 95.722.366 Ft
Megítélt támogatás: 90.936.248 Ft
Támogatás aránya: 95%
Támogatói döntés dátuma: 2012.02.10.
Támogatási szerződés hatályba lépése: 2012.05.14.
Projekt megvalósításának kezdete: 2013.03.12.
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2013.12.16.
Közreműködő Szervezet: NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 107.) Honlap: www.norda.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt célkitűzései

Abasár, Visonta és Halmajugra kül- és belterülete a Bene - patak völgyében elhelyezkedő települések, melyeket rendszeresen terhel a Mátra felől érkező felszíni csapadékvíz lefolyás. Az utóbbi évek nagyobb intenzitású csapadékai kisebb-nagyobb károkat okoztak a befogadóban, a Bene-patak medrében, kiemelten a 2010. évi nyári intenzív árvíz, amely egyes szakaszokon károsította a medret, ill. annak burkolt szakaszait is. E meder és műtárgyhibák következtében már a 2010. évitől kisebb intenzitású lefolyások ismeretében is számolni kell további károkkal nem csak a mederben, hanem az azzal érintett ingatlanoknál is.
A projekt célja: a kül- és belterületi patakmeder és az azon lévő műtárgyak olyan állapotba hozása, hogy azon a mértékadó lefolyások zavartalanul és károsodás nélkül levonulhassanak. A tervezett beruházás keretében részleges rendezésre kerül 7.084 m hosszú patakmeder, elkészül 132 m támfal építése a patakmeder menti területek elöntés elleni védelme érdekében, megépítésre, átépítésre kerül 2 db műtárgy.

Közreműködő szervezetek kiválasztása

Az Önkormányzati Társulás közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások keretében kiválasztotta a projekt megvalósításában közreműködő alábbi szervezeteket:
  • projektmenedzsment: Infoconsult Bt.
  • műszaki ellenőrzés: Kis és Társa Bt.
  • projekt szintű könyvvizsgálat: Fekete Iván könyvvizsgáló
  • tájékoztatási feladatok: Radír Reklám Kft.

Jogi szakértő kiválasztása

Az Önkormányzati Társulás közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás keretében kiválasztotta a projekt jogi szakértőjét, Vinczéné dr. Sidló Klára ügyvédet.

Kivitelező kiválasztása

A kivitelező kiválasztása érdekében elindított közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A legalacsonyabb összegű ajánlatot adó MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft.-vel a vállalkozási szerződés 2013. március 12-én aláírásra került.

Munkálatok megkezdése

Az Önkormányzati Társulás a munkaterületet a Kivitelező részére a szakfelügyeleteket ellátó szervezetek jelenlétében átadta. Megkezdődtek a Bene-patak Abasár, Visonta, Halmajugra szakaszait érintő felújítási munkálatot.

Munkálatok befejezése

A MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft. 2013. augusztus 30-án befejezte a Bene-patak Abasár, Visonta, Halmajugra szakaszait érintő (7.084 méter), mederrekonstrukcióval kapcsolatos építési munkákat. A műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárult. A Bene-patak hivatkozott szakaszainak felújítása során helyreállításra kerültek a sérült burkolatok, az akadálytalan vízlefolyás biztosítása érdekében mederkotrásra, átfolyók javítására, cseréjére és a szükséges mértékű növényzeteltávolításra került sor, továbbá felújításra került 2 db műtárgy. Abasáron és Visontán az esztétikai követelményeknek is eleget tevő terméskőből kirakott támfalak épültek. Az Európai Uniós támogatással megvalósított fejlesztésnek köszönhetően jelentősen csökkent az árvízveszély a Bene-patak Abasár, Visonta és Halmajugra településeken lévő szakaszain.