Küldetésnyilatkozat

ovoda
Az óvoda a faluban jól megközelíthető helyen van. Barátságos, tágas, esztétikus, megfelelően komfortos csoportszobákkal és jól felszerelt játszóudvarral várjuk az óvodánkba íratott gyermekeket.

Hisszük, hogy óvodánknak olyan helynek kell lennie, ahol a nevelési folyamat minden résztvevője jól érzi magát.

Valljuk, hogy minden gyermek egyszeri, egyedi és megismételhetetlen individuum. A gyermeki személyiség legtermészetesebb megnyilvánulásából, a játékból kiindulva, olyan nyugodt, derűs, családias légkört biztosítunk, amelyben a gyermekeket szeretet, megbecsülés és tisztelet övezi.

Intézményünk működése során a családokkal szoros kapcsolatot, jó együttműködést, partneri viszonyt alakítunk ki a szülők megelégedésére, a gyermekek megfelelő személyiségfejlesztése érdekében.

Intézményünk befogadó, minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést biztosító óvoda.


Küldetésünk, hogy gyermekközpontú óvodai nevelésünk lehetővé tegye a gyermekek személyiségének teljes, kibontakoztatását, sokoldalú és harmonikus fejlődését és elősegítse testi, szociális és értelmi képességeinek egyéni alakulását.

Nálunk olyan óvodapedagógusokra bízzák a gyerekeiket, akik nagyfokú empatikus képességekkel rendelkeznek, szakmailag jól képzettek, nyitottak és igényük van az önképzésre. Akik a közösségi életnek irányítói, együtt élnek a gyermekekkel, differenciáltan, a gyermekek egyéni fejlődési üteme szerint fejlesztenek.

A következő vers fejezi ki leginkább, amit a gyermekekről vallunk:

„Gyermek az, aki kicsi;
gyermek az, aki tudatlan;
Gyermek az, aki még csak tapogatózik
a felnőttek „erkölcsös" és elérhetetlen
világában...
De az is a gyermek, aki felemelhető,
s akihez le is kell hajolni
nekünk nagyoknak"
- s ezt hívják úgy, hogy SZERETET