Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

A Visonta Községi Önkormányzat, mint a visonta.hu Üzemeltetője kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körben történő nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét, valamint a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. Ennek megfelelően a személyes adatokat, illetőleg a közérdekű és a közérdekből nyilvánosságra hozott adatokat a vonatkozó jogi szabályozás, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény előírásainak megfelelően kezeljük.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása általában nem szükséges. Egyes szolgáltatások (pl. helyi illetőségű hírlevelek, helyi szavazások, speciális videó tartalmak) igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt az Üzemeltető tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

Az Üzemeltető a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • Domain-név (URL),
 • a hozzáférés adatai,
 • az ügyfél file lekérés (file név és URL),
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldalak adatai,
 • a használt böngészőprogram neve, valamint
 • bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.

Adatok kezelése, felhasználása és továbbadása

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője Visonta Község Polgármesteri Hivatala. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) veszünk igénybe, mely a tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz az adatfeldolgozó munkatársai feladatuk ellátásához, illetve az Ön esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához a Polgármesteri Hivatal munkatársai a szükséges mértékben férnek hozzá.

A közzétett adatok (közérdekű adatok nyilvánossága) megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

Az Üzemeltető az az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

 • tájékoztatás nyújtása eseményekről,
 • tematikus hírlevelek küldése különböző intézményi hírekről,
 • speciális szavazások lebonyolítása,
 • megrendelések intézése,
 • jogosultságok ellenőrzése szolgáltatások igénybe vételére.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Üzemeltető kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén az Üzemeltető tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a visonta.hu weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Amennyiben Ön kérdést kíván feltenni vagy véleményét, észrevételeit szeretné megosztani velünk, azt Visonta Község Polgármesteri Hivatala hivatalos központi postafiók címén teheti meg: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ebben az esetben meg kell adnia nevét, elektronikus postacímét (email). Kérdéséhez, véleményéhez külön fájlt is csatolhat. A tájékoztatást, intézkedést igénylő esetekben adatait eljuttatjuk az illetékes ügyintézőhöz, aki válaszával megkeresi Önt.