A Projekt bemutatása

Kedvezményezett neve: Mátraalja–Bene-patak Abasár–Visonta–Halmajugra Térségi Vízvédelmi Önkormányzati Társulás
Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0049
Projekt címe: Mátraalja–Bene-patak Abasár–Visonta–Halmajugra Térségi Vízvédelmi Önkormányzati Társulás közigazgatási területén húzódó Bene-pataki mederszakasz lokális vízkár-elhárítási fejlesztése
Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország
Beruházás helye (megye): Heves
Beruházás helye (helység): Abasár, Visonta, Halmajugra
Projekt elszámolható összköltsége: 95.722.366 Ft
Megítélt támogatás: 90.936.248 Ft
Támogatás aránya: 95%
Támogatói döntés dátuma: 2012.02.10.
Támogatási szerződés hatályba lépése: 2012.05.14.
Projekt megvalósításának kezdete: 2013.03.12.
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2013.12.16.
Közreműködő Szervezet: NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 107.) Honlap: www.norda.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt célkitűzései

Abasár, Visonta és Halmajugra kül- és belterülete a Bene - patak völgyében elhelyezkedő települések, melyeket rendszeresen terhel a Mátra felől érkező felszíni csapadékvíz lefolyás. Az utóbbi évek nagyobb intenzitású csapadékai kisebb-nagyobb károkat okoztak a befogadóban, a Bene-patak medrében, kiemelten a 2010. évi nyári intenzív árvíz, amely egyes szakaszokon károsította a medret, ill. annak burkolt szakaszait is. E meder és műtárgyhibák következtében már a 2010. évitől kisebb intenzitású lefolyások ismeretében is számolni kell további károkkal nem csak a mederben, hanem az azzal érintett ingatlanoknál is.
A projekt célja: a kül- és belterületi patakmeder és az azon lévő műtárgyak olyan állapotba hozása, hogy azon a mértékadó lefolyások zavartalanul és károsodás nélkül levonulhassanak. A tervezett beruházás keretében részleges rendezésre kerül 7.084 m hosszú patakmeder, elkészül 132 m támfal építése a patakmeder menti területek elöntés elleni védelme érdekében, megépítésre, átépítésre kerül 2 db műtárgy.