Munkálatok befejezése

A MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft. 2013. augusztus 30-án befejezte a Bene-patak Abasár, Visonta, Halmajugra szakaszait érintő (7.084 méter), mederrekonstrukcióval kapcsolatos építési munkákat. A műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárult. A Bene-patak hivatkozott szakaszainak felújítása során helyreállításra kerültek a sérült burkolatok, az akadálytalan vízlefolyás biztosítása érdekében mederkotrásra, átfolyók javítására, cseréjére és a szükséges mértékű növényzeteltávolításra került sor, továbbá felújításra került 2 db műtárgy. Abasáron és Visontán az esztétikai követelményeknek is eleget tevő terméskőből kirakott támfalak épültek. Az Európai Uniós támogatással megvalósított fejlesztésnek köszönhetően jelentősen csökkent az árvízveszély a Bene-patak Abasár, Visonta és Halmajugra településeken lévő szakaszain.