Felhasználási feltételek

Általános információk

A visonta.hu webhelyen (továbbiakban: Webhely) elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

A Webhely üzemeltetője Visonta Község Önkormányzata (továbbiakban Üzemeltető), aki fentartja magának a jogot arra, hogy a Feltételeket ténylegesen megszegő vagy vélhetően be nem tartó Felhasználók hozzáférését korlátozza, valamint, hogy a jelen Feltételeket bármikor egyoldalúan megváltoztathassa.

A regisztráció

A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.
A regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére az Üzemeltető elektronikus leveleket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus levelek fogadását.

Szerzői jog

A Webhely tartalma ellenkező megjelölés hiányában Visonta Község Önkormányzatának szellemi tulajdona. A Webhely felhasználói a webhely anyagának bármely tetszőleges részét egy példányban kinyomtathatják személyes, nem kereskedelmi célra, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. A Webhelyen közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A Webhely forrásanyagai nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból az Üzemeltető külön írásos beleegyezése nélkül. Az Üzemeltető fenntartja a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogaikat és szerzői jogaikat. Amennyiben a Webhelyen bármilyen szoftver található, azok is a szerzői jog védelme alatt állnak, és csak az adott szoftver felhasználási feltételeinek betartásával és kizárólag a jelen Webhely rendeltetésszerű használatának céljából alkalmazhatók.

Adatok és adatvédelem

A Webhely működése során történő adatkezelésről az Adatvédelmi tájékoztatóban talál további leírást.

Felelősség és annak korlátozása vagy kizárása

A Webhelyen közölt bármely információ a megadott formájában érvényes, mindenféle közvetlen vagy közvetett garancia nélkül, többek között, de nem kizárólag a forgalomképességre, az adott célra történő felhasználás megfelelőségére vagy bármilyen jogsértés elkerülésére vonatkozólag. A Webhelyen közölt adatok esetleg műszaki pontatlanságot vagy elírást tartalmazhatnak. Az Üzemeltetők nem vállalnak garanciát a közölt anyagok teljességére vagy pontosságárapontosságára, illetve a Webhelyen vagy annak segítségével közzétett tanácsok, vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb információ megbízhatóságára. Ön felhasználóként tudomásul veszi, hogy saját kockázatára használja fel ezeket a véleményeket, tanácsokat, nyilatkozatokat, feljegyzéseket vagy információkat Az Üzemeltetők fenntartják maguknak a jogot, hogy saját belátásuk szerint kijavítsák a webhely bármely részén található hibákat vagy hiányosságokat. Az Üzemeltetők a Webhelyen található adatokat és információkat figyelmeztetés nélkül frissíthetik vagy módosíthatják, ezenkívül értesítés vagy figyelmeztetés nélkül bármikor továbbfejleszthetik, módosíthatják vagy bármely egyéb módon megváltoztathatják a Webhelyen ismertetett anyagokat, termékeket, szoftvereket vagy szolgáltatásokat. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

Linkek

Annak érdekében, hogy a Felhasználó további információkat érjen el a Webhely területén található bizonyos hivatkozásokra kattintással a Felhasználó kiléphet a Webhelyről. A kapcsolódó webhelyek nem tartoznak az Üzemeltetők hatáskörébe, ezért nem is vállalnak felelősséget ezen webhelyek és az ott található hivatkozások tartalmáért, illetve azok tartalmának módosulásáért. Amennyiben ilyen webhelyre kíván továbblépni, akkor ott már az adott webhely által megállapított felhasználási feltételek és adatkezelési szabályok lesznek érvényesek. Adott hivatkozás szerepeltetése nem jelenti egyben azt is, hogy az Üzemeltetők azt megfelelőnek találják, vagy annak tartalmával egyetértenek.

Egyéb feltételek

A jelen Webhely használatára és jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó. Az Ön és az Üzemeltetők közötti bármely jogvitára a magyar bíróságok illetékesek, az adott jogvitára vonatkozó illetékességi szabályok szerint. Amennyiben jelen Feltételek bármely része jogellenesnek, vagy érvénytelennek minősülne, az nem érinti a Feltételek bármely más rendelkezésének az érvényességét.