Bűnmegelőzési Hírlevél 2013 Október

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szerkesztésében az idén is több alkalommal jelentkezünk bűnmegelőzési hírlevéllel, melynek egyik témája az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése volt. Sajnos azóta is folyamatosan aktuális téma szépkorú hozzátartozóink, barátaink, ismerőseink áldozattá válása, melynek egyik oka éppen koruk, fizikai, egészségi állapotuk, jóhiszeműségük miatti kiszolgáltatottságuk.

Különösen könnyű, és elterjedt módja a pénzszerzésnek az úgynevezett „trükkös lopás".

Az elkövetők a végsőkig kihasználták a sértett idős korát, hiszékenységét. A csalók az önkormányzatra, közüzemi szolgáltatóra, pénzintézetre hivatkozva, illetve az ő alkalmazottaiknak kiadva magukat csaltak ki különböző trükkökkel pénzt a sértettektől, illetve lopták meg őket a csalás elkövetésének idején, vagy később visszatérve a lakásukba. Az elkövetők általában nem helybéliek, a bűncselekmények elkövetése után gyorsan elhagyják a helyszínt, legtöbbször még a megyét is. Főként készpénzt visznek el, amit aztán a későbbiek során lehetetlen azonosítani. A nyomozást nehezíti, hogy a sértettek az elkövetőkről szinte semmilyen információval nem tudnak szolgálni ( például hányan voltak, személyleírásuk, milyen gépkocsival érkeztek, gépkocsi rendszáma, milyen irányba távoztak).

Az alkalmazott trükkök kifogyhatatlanok, az elkövetők rugalmasak, rendkívül gyorsan alkalmazkodnak az adott szituációhoz. A váratlanul érkező idegenek hivatkoztak arra, hogy az önkormányzattól hoztak pénzt, vagy díjbeszedőnek adták ki magukat, vagy az OTP ügyvédjeiként, vagy rendőrként „kellett" úgymond hivatalos eljárásban megvizsgálni az idős sértett pénzét, takarékbetétkönyvét, nem hamis-e. Szedtek pénzt parlagfű irtásra, vasat vettek, fát hordanak, gázár támogatást hoztak, krumplit árultak stb. Számtalan alkalommal elsütötték azt a trükköt, hogy pénzt hoztak, de csak húszezresük van, vissza kellene belőle adni.

Mindegyik esetben közös a cél, a sértett értékeinek, pénzének megszerzése. Hirtelenül, sok információt zúdítanak a sértettre, a lényeg az, hogy elővetessék vele a pénzét, pénztárcáját, eltereljék a figyelmét, a jó üzlet, vagy haszon reményében elaltassák a gyanakvását, bizalmatlanságát, és a kellő pillanatban meglopják. Ha ez nem lehetséges a csalás idején, akkor a lakás feltérképezése, hogy a későbbiek során visszatérve már gyorsan és célirányosan tudják a lopást végrehajtani. Amíg a pénzátadás zajlott, kifigyelték, mennyi pénz van a sértett pénztárcájában, honnan veszi elő, feltérképezték a lakást, a mozdítható értékeket. Közben persze észrevétlenül ki is kérdezik, anyagi helyzetéről, egyedül él-e, gyakorlatilag minden olyan körülményről, amely információk ismeretében a csalás, lopás, esetleg rablás a későbbiek során könnyebben kivitelezhető.

Megállítani ezt a jelenséget csak a potenciális sértettek és hozzátartozóik, illetve a szűkebb lakókörnyezetben élők együttműködésével lehetséges. Az eddigieknél is nagyobb súlyt kell helyezni a megelőzésre, a településeken a lakosság és az önkormányzatok, polgárőrség, egyéb szervezetek összefogására.

Minden lehetséges módon tudatosítani kell, hogy idős hozzátartozóink

  • csak annyi pénzt tartsanak otthon, amennyi feltétlenül szükséges, továbbá
  • egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a váratlanul érkező idegeneket, és ne engedjék be őket a lakásba.

Törekedni kell a saját, személyes „biztonsági háló" kiépítésére, helyi „jelző-rendszer" kialakítására.

A jelző-rendszer kialakításán nem feltétlenül drága vagyonvédelmi eszközök beszerzését és üzemeltetését értjük, hanem annak tudatosítását, hogy amikor kéretlenül érkeznek idegenek, bármilyen jó üzletet kínálnak, vagy bármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak is, legyen valaki az adott településen, aki azonnal értesíthető (ez lehet akár a szomszéd , vagy az önkormányzat, vagy egy polgárőr, és ne engedjék be az idegeneket az udvarba, főleg ne a lakásba, amíg a „segítség" meg nem érkezik. Ezzel egyidejűleg kérjük értesítsék a Rendőrséget is — 107, 112! A rendőrség értesítése nem csak akkor fontos, ha már megtörtént a bűncselekmény, hanem a megelőzés szempontjából is. A kéretlenül érkező idegenek ellenőrzésével, azzal, hogy kilétük nem marad ismeretlen, és ezt ők is tudják, jó esély van arra, hogy az általuk kitervelt bűncselekmény továbbra is csak terv marad, illetve érdemi segítséget jelenthet korábbi bűncselekmények sikeres felderítéséhez.

A jelző-rendszer kialakításához javasoljuk a helyi körzeti megbízott segítségét, szakmai iránymutatását igénybe venni.

Ha mégis megtörtént a baj, kérjük azonnal értesítsék a Rendőrséget — 107, 112 !!!

Jó példáról is be tudunk számolni, volt olyan település a megyében, ahol a jelzés működött. A kéretlenül érkező házalókról a kiszemelt áldozat azonnal értesítette a helybéli polgármesteri hivatalt, akik a helyben szokásos módon, a hangosbemondón keresztül hívták fel a lakosság figyelmét a veszélyhelyzetre. Erről a településről nem is érkezett bejelentés trükkös lopásról.

A „helyi erőkből" szervezett jelző-rendszer mellett a lehetőségek függvényében természetesen nagyon hasznos lehet a vagyonvédelmi jelző-riasztó rendszerek alkalmazása is, melyek kiválasztásához a Heves Megyei Személy és Vagyonvédelmi Kamara szakemberei készséggel nyújtanak segítséget (Eger, Hadnagy úr 8. — Vagyonvédelmi Centrum).

A fő célunk a bűncselekmények megelőzése. Ennek ellenére megtörténhetnek és sajnos meg is történnek bűncselekmények. A megtörtént bűncselekményt meg nem történtté tenni már nem lehet, de a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett probléma megoldásában a Rendőrségi eljáráson túl jelentős segítséget tudnak nyújtani az alábbi szervezetek:

Heves Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
3300 Eger, Barkóczy út 7. Telefon: 36/510-697 Fax: 36/510-696
E-mail:Heves®pjsz.gov.hu
Önkéntes segítők: 06 80 225 225

Tájékoztató
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. tv. a Magyarországon elkövetett bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések közvetlen sértetettjeit, továbbá mindazon személyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedtek sérelmet.

Áldozatsegítő szolgáltatások Érdekérvényesítés elősegítése (bármikor igényelhető, nincs határidőhöz kötve) Szakjogászi segítségnyújtás (bármikor igényelhető, nincs határidőhöz kötve)

Azonnali pénzügyi segély - az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadásainak fedezésére - a bűncselekmény elkövetésétől számított 5 napon belül igényelhető

Állami kárenyhítés - a bűncselekmény elkövetésétől számított 3 hónapon belül igényelhető súlyos, szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése esetén

A szolgáltatások igénybe vétele iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges az ügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség vagy bíróság által kiállított, a büntetőeljárás adatairól szóló igazolás, amelyet az eljáró szervtől igényelhet az áldozat, vagy az áldozatsegítő szolgálat is.

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
Hatvan, Iskola út 1. Telefon: 37/542-364

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
Gyöngyös
Mobil: 30/441-9696

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!