Pályázat Határvadász Járörtárs beosztás betöltésre

Kategória: Rendőrség

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a

Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába

Járőrtárs

beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

 

A beosztásban ellátandó feladatok:

Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

Illetmény:

- a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 150 000 Ft/hó munkabér,

- a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220 300 Ft/hó alapilletmény,

Egyéb pótlékok:

a) az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5796 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,

b) éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,

c) készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,

- teljesítményjuttatás – az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben, azonos mértékben (a 2016. évben a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg bruttó 140 000 Ft),

- a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

 

Illetményen kívüli juttatások:

- cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),

- lakhatási támogatás:

a) lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,

b) lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,

c) szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,

- természetbeni ellátások (a Rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),

- évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),

- munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),

- egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),

- belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,

- kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,

- támogatások:

a) üdülési támogatás,

b) családalapítási támogatás,

c) illetményelőleg,

d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,

- szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,

- egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),

- folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),

- rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,

- hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.

 

Kihelyezett szolgálatellátás során térítésmentes étkezés és szállás biztosított.

Munkavégzés helye:

- a képzés időtartama alatt a jelentkezők létszámától függően, a leendő szolgálati hely körzetében kijelölésre kerülő képzési helyszíneken,

- a sikeres záróvizsgát követően a Készenléti Rendőrség budapesti, miskolci, nyírbátori, debreceni, orosházi, szegedi, kiskunhalasi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathelyi, győri székhelyű osztályainál.

Felvételi követelmények:

· betöltött 18. életév, cselekvőképesség,

· magyar állampolgárság,

· állandó belföldi lakóhely,

· érettségi bizonyítvány,

· büntetlen előélet,

· fizikai alkalmasság,

· pszichológiai alkalmasság,

· egészségügyi alkalmasság,

· pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,

· kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye szerint illetékes rendőri szervnél folytatják le.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· gépjárművezetői engedély megléte,

· angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,

· harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport tevékenység, jelentős sporteredmények.

 

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A képzések – több helyszínen – várhatóan 2016. novemberétől indulnak, a későbbiekben a jelentkezők létszámától függően folyamatosan.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

‒ a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,

‒ a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),

‒ a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,

‒ az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a Rendőrség www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.

A pályázatot elektronikus úton a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá „Határvadász”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-80/203-983 ingyenesen hívható telefonszámon munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között, valamint elektronikus úton a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri szervnél és a Rendőrség hivatalos Facebook (www.facebook.com/hatarvadaszkepzes) és Twitter (www.twitter.com/police_HU) oldalán, valamint a kizárólag SMS fogadására alkalmas 06-70/642-4548 és a 06-70/642-4549 telefonszámokon kérhető.

A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.