Sajtóközlemény

Kategória: Környezettudatos kampány Visontán


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Környezettudatos kampány Visontán

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0226

Visonta községben komposztálást népszerűsítő mintaprojekt valósul meg az Önkormányzat szervezésében.
A projekt során 280 db 1 m3-es felületkezelt tölgyfa komposztáló láda kerül ingyenesen kiosztásra a település lakosai részére.

Visonta Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Program keretében (KEOP) meghirdetetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek – A komponens” elnevezésű pályázati felhívásra. Az önkormányzat „Környezettudatos kampány Visontán” című KEOP-6.2.0/A/11-2011-0226 szá­mú pályázaton 10 115 470 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melyhez az 5 % önerőt saját maguk biztosították, így a projekt bruttó össz­költ­sé­ge 10 647 864 Ft lett.

A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes visontaiak a házuk körül ke­let­ke­ző, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetik el a pályázat keretében ki­osz­tás­ra kerülő komposztáló­edé­nyekbe és készíthetnek belőle házi komposztot. A kom­posztálási folyamatot, az eszközök használatát ingyenes csoport­fog­lal­ko­zá­sok keretében tanulhatják meg a résztvevők. A csoportfoglalkozásokhoz kapcsolódóan a komposztálási ismereteket összefoglaló kiadványok kerülnek átadásra a résztvevők számára.

Visonta Község Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelem­nek, ki­e­melt döntéshozatali szempont az önkormányzatnál a lakosság kör­nye­zet­tudatos szem­léletformálása.

Jelen projekttel egyrészről széles célközönség számára történik meg a kom­posz­tá­lók ingyenes kihelyezése, másrészről a házi komposztálás népszerűsítése egy­ben szemléletformálást is végrehajt, biztosítva ezzel a projekt fenntarthatóságát.

Kapcsolat:
Visonta Község Önkormányzata
3271 Visonta, Hősök tere 3.
Tel.: 37/ 360 086
Web: http://www.visonta.hu/
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tavaszi átállás

Kategória: Rendőrség

BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL

TAVASZI ÁTÁLLÁS - a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési tanácsai

Megyénk közútjain az idei év első negyedévében rendkívül kedvezőtlenül alakult a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma. A tavalyi év azonos időszakához képest ezen a téren 25 %-os emelkedés történt. Ami ennél is elrettentőbb, az a halálos kimenetelű esetek számának drasztikus növekedése (3-ról 8-ra). Hasonlóan kedvezőtlen a helyzet a balesetben megsérült személyek, valamint az ittasan okozott balesetek alakulása terén. A balesetek 90 %-a egyértelműen emberi hibára vezethető vissza. Sok baleset, főleg a január, februári időszakban elkerülhető lett volna kellő odafigyeléssel és a megfelelő vezetéstechnikai tudással.

Tűzgyújtási tilalom feloldása

Kategória: Hírek

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁGA HEVES MEGYEI ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN FEKVŐ ERDŐKRE ÉS FÁSÍTÁSOKRA, VALAMINT AZ ERDŐ, ILLETVE FÁSÍTÁS HATÁRÁTÓL SZÁMÍTOTT KÉTSZÁZ MÉTEREN BELÜLI TERÜLETRE KIHIRDETETT ÁLTALÁNOS TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT FELOLDOTTA.

TOVÁBBRA IS NAGYON FONTOS, HOGY A FOKOZOTT TŰZVESZÉLY ELMÚLTÁVAL AZ ERDŐBEN TÜZET GYŰJTANI CSAK A KIJELÖLT ÉS KIÉPÍTETT TŰZRAKÓ HELYEN LEHET. A TÜZET NEM SZABAD FELÜGYELET NÉLKÜL HAGYNI, TÁVOZÁS ELŐTT MINDIG GONDOKODNI KELL A TŰZ ELOLTÁSÁRÓL.

FONTOS AZ ÉGETÉSI SZABÁLYOK BETARTÁSA A SAJÁT TULAJDONÚ, BELTERÜLETI INGATLANON TALÁLHATÓ TŰZHELY, VAGY GRILLSÜTŐ HASZNÁLATA VAGY TŰZ GYÚJTÁSA SORÁN IS.

VISONTA KÖZSÉG BELTERÜLETÉN AVART VAGY KERTI HULLADÉKOT ÉGETNI AZ EDDIG MEGSZOKOTTAK SZERINT HÉTFŐI ÉS KEDDI NAPON LEHET.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

Kategória: Hírek

F E L H Í V ÁS

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a szabadtéren keletkezett tüzek jelentős része az avar és gaz nem megfelelő égetése, felügyelet nélkül hagyása miatt keletkezett.

Az avar és növényi hulladékok égetése során fontos a fokozott odafigyelés, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek válhatnak belőlük. Soha nem szabad felügyelet nélkül égetni. Minden esetben gondoskodni kell a lángok eloltásáról (vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal).

Visonta község belterületén avart és a kerti hulladékot kizárólag hétfői és keddi napokon lehet égetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha valaki figyelmen kívül hagyja a tűzvédelmi előírásokat és ezzel tüzet idéz elő, a tűzvédelmi hatóság 100 000,-Ft-tól 1 000 000,-Ft-ig terjedő bírsággal sújthatja az okozót.

Kérjük a lakosságot, ha a szabadtéren tüzet, vagy tűzre utaló körülményt tapasztalnak – főként erdőterületek határainál- úgy értesítse a Tűzoltóság 105-ös segélyhívó számát.

Polgármesteri Hivatal

Rendőrségi közlemény

Kategória: Rendőrség

Az elmúlt napokban közösségi portálokon több levél, beszámoló jelent meg arról, hogy veszélyben vannak óvodás és iskoláskorú gyermekeink. Ismeretlen személy(ek) el akarják "rabolni" őket az iskolából. Ezzel kapcsolatosan tett felhívást közzé a rendőrség.

Bűnmegelőzési Hírlevél 2014 Január

Kategória: Rendőrség

Bűnmegelőzési Hírlevél

 

Itt a fűtési szezon, itt vannak a trükkös faárusok!

 

Így megyénkben is megjelentek a trükkös faárusok. Minden évben több tucatnyi embert csapnak be a tűzifával házalók. Trükkök tömegével verik át a megrendelőket.

TÁJÉKOZTATÓ a földhasználatra vonatkozó szabályozás lényeges változásairól

Kategória: Falugazdász

 

TÁJÉKOZTATÓ

a földhasználatra vonatkozó szabályozás lényeges változásairól

A földek használatára vonatkozó új szabályokat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.), valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) tartalmazza.

A Földforgalmi tv. a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek vonatkozásában új fogalomrendszert vezet be.