Uniós támogatásból fejlődik Visonta település könyvtára

A település 7.373.050 Ft uniós támogatást nyert a „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése" című pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0001 azonosítószámú projekt során a községi könyvtár fejlesztése valósult meg a tanulást támogató tartalmakhoz és információkhoz történő hozzáférés kiterjesztése érdekében.

A könyvtár informatikai eszközellátottsága sem mennyiségében, sem minőségében nem volt megfelelő ahhoz, hogy a könyvtárhasználók elérhessék és használhassák a nem hagyományos, több dimenziós virtuális teret, hozzáférhessenek a nyilvánosságra hozott információkhoz, felhalmozott tudáshoz.

A beszerzésre kerülő könyvtári rendszer működését segítő eszközök, könyvtárhasználói munkaállomások, szoftverek hozzájárulnak ahhoz, hogy a község lakóinak hagyományos és online könyvtári ellátása javuljon, a fogyatékkal élők esélyegyenlősége nőjön a könyvtári szolgáltatások igénybevétele tekintetében.

A létrejövő új szolgáltatások olyan távhasználatra és interaktivitásra biztosítanak lehetőséget, amelyre eddig nem volt mód, ezáltal sok olyan embert is megnyerhetnek a könyvtár állandó használóinak, akik eddig regisztrált felhasználók voltak ugyan, de ténylegesen csak ritkán vették igénybe a könyvtár szolgáltatásait.

A fejlesztés támogatja az oktatás különböző szintjein tanulókat, elősegíti az életen át tartó tanulást, a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermekek olvasóvá nevelését, a fizikailag hátrányos helyzetűek ellátását.

A minőségi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés területi különbségeinek csökkentése javítja az információkhoz történő egyenlő esélyű hozzáférést, ezáltal elősegíti a társadalmi felzárkózást.

Az erről szóló sajtóközleményt a dokumentumtárban olvashatja.