A HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal Visontai Kirendeltségén történő ügyintézői segítségnyújtás

TISZTELT HELYI LAKOSOK!

A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg az állam továbbra is helyben kívánja biztosítani a településeken élő állampolgárok részére az államigazgatási ügyeik kezdeményezésének, illetve egyszerűbb ügyeik elintézésének lehetőségét. Cél az ügyfelek lehető legteljesebb körű, helyben történő kiszolgálása, továbbá az érintettek megfelelő tájékoztatása.

A HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal Visontai Kirendeltségén a járási hivatal dolgozói, informatikai segítséget nyújtanak a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá tájékoztatást adnak egyéb államigazgatási ügyek intézéséhez, különösen:
 • lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvételében és továbbításában;
 • lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvételében és továbbításában
 • mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyeiben
 • szociális ellátásokkal kapcsolatos ügykörökben:
 • közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása (alanyi, normatív),
 • időskorúak járadéka,
 • alanyi ápolási díj megállapítása,
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
 • közlekedőképesség minősítésének kezdeményezésében;
 • gyámügyekben kérelem átvételében és továbbításában;
 • szabálysértési feljelentés átvételében és továbbításában;
 • egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvételében és továbbításában;
 • az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatásában (pl. értesítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.);
 • helyszíni szemlék előkészítésében – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a helyszíni szemlét elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel;
 • egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén;
 • földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésében közreműködés;

Morvainé Bertalan Ildikó - kormánytisztviselő az Önök településén a HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal Visontai Kirendeltségén (Visonta, Hősök tere 3.) várja ügyfeleit

minden hétfőn és kedden 8.00 órától 12.00 óráig,
minden szerdán 7.30 órától 16.00 óráig
minden pénteken 7.30 órától 13.30 óráig.

Minden hónap első csütörtökén 8.00 órától 12.00 óráig a Gyámhivatal várja ügyfeleit.

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala a kirendeltségen dolgozó kormánytisztviselő ügyfélfogadási idején kívül is a lakosság rendelkezésére áll az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. új épületrész földszint 43-45. iroda és az I. emeleti irodák.
Telefon: (Központi szám:06 (37) 510-300, 510-333, ill. a titkárság telefonszáma a 06 (37) 510-389.


Tisztelettel:

Dr. Bekecs Andrea sk.
hivatalvezető