Sajtóközlemény


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Környezettudatos kampány Visontán

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0226

Visonta községben komposztálást népszerűsítő mintaprojekt valósul meg az Önkormányzat szervezésében.
A projekt során 280 db 1 m3-es felületkezelt tölgyfa komposztáló láda kerül ingyenesen kiosztásra a település lakosai részére.

Visonta Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Program keretében (KEOP) meghirdetetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek – A komponens” elnevezésű pályázati felhívásra. Az önkormányzat „Környezettudatos kampány Visontán” című KEOP-6.2.0/A/11-2011-0226 szá­mú pályázaton 10 115 470 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melyhez az 5 % önerőt saját maguk biztosították, így a projekt bruttó össz­költ­sé­ge 10 647 864 Ft lett.

A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes visontaiak a házuk körül ke­let­ke­ző, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetik el a pályázat keretében ki­osz­tás­ra kerülő komposztáló­edé­nyekbe és készíthetnek belőle házi komposztot. A kom­posztálási folyamatot, az eszközök használatát ingyenes csoport­fog­lal­ko­zá­sok keretében tanulhatják meg a résztvevők. A csoportfoglalkozásokhoz kapcsolódóan a komposztálási ismereteket összefoglaló kiadványok kerülnek átadásra a résztvevők számára.

Visonta Község Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelem­nek, ki­e­melt döntéshozatali szempont az önkormányzatnál a lakosság kör­nye­zet­tudatos szem­léletformálása.

Jelen projekttel egyrészről széles célközönség számára történik meg a kom­posz­tá­lók ingyenes kihelyezése, másrészről a házi komposztálás népszerűsítése egy­ben szemléletformálást is végrehajt, biztosítva ezzel a projekt fenntarthatóságát.

Kapcsolat:
Visonta Község Önkormányzata
3271 Visonta, Hősök tere 3.
Tel.: 37/ 360 086
Web: http://www.visonta.hu/
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.