Ügyrendi bizottság

3271 Visonta, Hősök tere 3.

Elnök
Oravecz József
Tagok
Hornyák Zoltán
Vigh Bertalan

Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

  • a helyi rendelettervezeteket megtárgyalja és véleményezi.
  • gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester tekintetében.
  • előterjeszti a polgármester illetményére, illetményének emelésére, jutalmazására vonatkozó javaslatát.
  • nyilvántartja és ellenőrzi a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokat, valamint elvégzi azok vizsgálatát.
  • ellátja a polgármester és az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi ügyeivel kapcsolatos feladatokat.