Sajtóközlemény

 


 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

VISONTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MEGVALÓSÍTOTTA A TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0015

PROJEKTJÉT


Visonta Községi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Visonta településen” című projekt keretein belül 1,8 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

A pályázat célja olyan innovatív módszertanon alapuló, helyi igényekre épülő megoldások és együttműködések kialakítása volt, amelyek hozzájárulnak a munkahelyi rugalmasság kialakításához. Továbbá az erőfeszítések a civil szervezetekkel történő együttműködés erősítésére, közlekedési lehetőségek felülvizsgálatára, községi intézményi szolgáltatásfejlesztésre irányultak. A mindennapi életben megtapasztalható, hogy sokszor a legegyszerűbb ügyek elintézése sem oldható meg nehézségek nélkül, illetve anélkül, hogy ügyintézési célra szabadság kivételére sor kerülne. A hivatali (pl. okmányirodai) nyitvatartási idők, a bankok nyitvatartási ideje, a bölcsődék, óvodák, napközik nyitva tartása, az orvosi rendelők rendelési ideje sajnos a legtöbb esetben nem alkalmazkodik a szolgáltatásokat igénybe vevő emberek munkarendjéhez. Ez nemcsak a munkavállalók számára jelent plusz terhet, hanem a munkáltató számára is káros termelés kieséssel, ezáltal pedig bevétel csökkenéssel járhat. Az egyes
esetekben különösen nehézzé teszi az ügyintézést. Mindezekhez helyenként hozzájárulhatnak a helyi közlekedési nehézségek is, amelyeket a helyi és helyközi tömegközlekedési járatok menetrendjeinek nem megfelelő összehangolása okoz. Emiatt szükségessé válhat új típusú munkakörök kialakítása egy település rendszerén belül.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, mely kiterjedt a fent említett problémák megoldására. További cél stratégiai együttműködés kialakítása, amelyben a legnagyobb foglalkoztatók és civil szervezetek kerülnek bevonásra, a rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések kialakítására. A megnevezett pályázati célok kapcsolódnak a Gyöngyösi kistérség több stratégiai céljához, így az esélyegyenlőség feltételeinek javításához, a családi, közösségi és társadalmi kohézió elősegítéséhez, az egészségesebb és teljesebb élet megvalósulásához és fenntarthatóságához. A pályázat célcsoportja
Visonta településen, illetve a Gyöngyösi kistérségben élő lakosok, akik a projekt megvalósítási területén élnek. Visonta Község Önkormányzata és intézményeinek munkavállalói bevonásra kerültek közvetlenül, illetve közvetve a projekt lebonyolításába. Az európai uniós támogatás segítségével a helyi szükségleteknek megfelelő, a szűkebb és tágabb környezeti kihívásokhoz igazodó magas színvonalú és mindenki számára elérhető szolgáltatások valósulhatnak meg.