Gazdálkodási előadó

Domoszlainé Harman Krisztina
3271 Visonta, Hősök tere 3.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+3637/360-086 / 110 mellék

Ügyfélfogadás

Hétfő - Csütörtök
7.30-12.00
12.30-16.00
Péntek
7.30-13.30

Feladatkörök

Operatív gazdálkodási feladatok

 • házipénztár kezelés
 • bevételi-kiadási pénztárbizonylatok kezelése
 • illetmények, útiszámla, étkezési hozzájárulás, megbízási díj, egyéb járandóságok, segélyek kifizetése, kiutalása
 • SZJA fizetéshez kapcsolódó munkáltatói feladatok
 • információszolgáltatás a Magyar Államkincstár és az állami adóhatóság részére
 • intézmények pénzellátása, pénzügyi, gazdálkodási ellenőrzése
 • lakosság közműfejlesztési hozzájárulásával kapcsolatos ügyek
 • társadalombiztosítási ügyekkel kapcsolatos feladatok
 • közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos ügyek, Munkaügyi Hivatal felé igénylés, támogatás elszámolása
 • az önkormányzatot illető állami támogatások igénylése, elszámolása
 • lekötött betétekkel és értékpapírokkal kapcsolatos feladatok (lekötés, felbontás)
 • folyószámla egyeztetési ügyek
 • fizetendő számlák utalása, pénzügyi teljesítés figyelemmel kísérése
 • az Önkormányzat biztosításainak kezelése

Személyzeti ügyek

 • kinevezés, megbízás
 • átsorolás
 • Visonta Községi Önkormányzat által foglalkoztatott, a polgármester és a jegyző munkáltatói jogkörébe tartozó alkalmazottak közszolgálati jogviszonyának, közalkalmazotti jogviszonyának, munkaviszonyának létesítésével, megszűnésével kapcsolatos munkáltatói feladatok
 • ruházati költségtérítéssel kapcsolatos elszámolás kezelése, nyilvántartás vezetése
 • illetményelőleg, tanulmányi hozzájárulás elszámolása, nyilvántartása
 • személyi anyagok vezetése

Titkársági, szervezési ügyek

 • intézményekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
 • kisebb beszerzések, nyomtatványok megrendelése
 • telefonközpont kezelése
 • munkaköréhez kapcsolódó statisztikai jelentések
 • a polgármester és a jegyző tevékenységének technikai segítése (telefonkapcsolat biztosítása, vendégfogadás)
 • a polgármester és a jegyző tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli, adminisztratív feladatok ellátása (pl. gépelés, telefax leadása)
 • >Állategészségügyi feladatok: kapcsolattartás a hatósági állatorvossal
 • Szolgáltatásokkal, kommunális ellátással kapcsolatos hibabejelentések és megrendelések továbbítása
 • A lakossági hulladékszállítással kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása
 • Szabadság-nyilvántartás vezetése, szabadságolási terv előkészítése, rendkívüli munkavégzés nyilvántartása, helyettesítéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
 • Az Önkormányzat alkalmazottainak a cafetéria-rendszer keretein belül nyújtott béren kívüli juttatásaival kapcsolatos feladatok ellátása

Igazgatási előadó

Kemény Attiláné
3271 Visonta, Hősök tere 3.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+3637/360-086 / 116 mellék

Ügyfélfogadás

Hétfő - Csütörtök
7.30-12.00
12.30-16.00
Péntek
7.30-13.30

Feladatkörök

 • Hagyatéki ügyek
 • Gyámügy, gyermek-és ifjúságvédelem
 • Gyermekvédelmi ellátásokkal és gyámügyi feladatokkal kapcsolatos ügyiratok előkészítése
 • Egészségügyi és szociálpolitikai feladatok (közgyógyellátás, eseti és rendszeres segélyek, köztemetés, ápolási díj)
 • Bizottsági és testületi ülések előkészítése
 • előterjesztések elkészítése
 • testületi döntések határozatainak elkészítése
 • Szociális Bizottság működésének segítése, üléséről jegyzőkönyv készítése
 • Hadigondozotti ügyek
 • Tartós földhasználattal kapcsolatos ügyek
 • Választási, népszavazási feladatok
 • Népszámlálási feladatok
 • Népesség-nyilvántartási feladatok
 • Címnyilvántartás vezetése
 • Vadkár
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Mezőgazdasági feladatok (méhészek bejelentkezése)
 • külön jogszabályokban meghatározott hatósági igazgatási feladatok (pl. fakivágás engedélyezése)
 • A Visontai Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkező iratok érkeztetése
 • Ügyiratkezelési feladatok (iktatás, irattározás)
 • Önkormányzati tulajdonban lévő építési telkek nyilvántartása
 • Közszolgálati nyilvántartás vezetése
 • Szociális feladatok segítése (környezettanulmány készítése)

Adóügyi előadó

Csesznok Józsefné
3271 Visonta, Hősök tere 3.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+3637/360-086 / 113 mellék

Ügyfélfogadás

Hétfő - Csütörtök
7.30-12.00
12.30-16.00
Péntek
7.30-13.30

Feladatkörök

Adóügyek

 • adó-és értékbizonyítvány
 • illetékügyek
 • adóbevallások, adóügyi könyvelés, kivetések, adóívek, fizetési értesítések
 • adókivetés elleni jogorvoslatok
 • adóelengedési, törlési, részletfizetési ügyek
 • adókedvezményi, -mentességi ügyek
 • adóbevételi tervezés és teljesítés
 • adóbehajtási ügyek
 • idegen tartozások behajtása (illetékek, Honvédség, Munkaügyi Hivatal, más önkormányzatok, állami szervek)
 • adók nyilvántartása, számlalapok, zárási összesítők vezetése
 • pénzügyi szabálysértések, bírságügyek
 • földkönyv-nyilvántartás
 • adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé

Vállalkozási (kereskedelmi) ügyek

 • üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatok
 • alkalmai rendezvények engedélyezése
 • telepengedélyezés
 • hatósági ellenőrzések
 • vállalkozók nyilvántartása

Munkavédelmi feladatok

Visonta Községi Önkormányzat által foglalkoztatottak munkaruha-juttatásának nyilvántartása

A Visontai Visontai Közös Önkormányzati Hivatalban elsősegély-nyújtási felelősi feladatok ellátása.

Hirdetmények kezelése, termőfölddel kapcsolatos vételi és haszonbérleti ajánlatok kifüggesztése

Növény-egészségügyi feladatok

Állategészségügyi feladatok

Ebnyilvántartás vezetése

Temető nyilvántartás vezetése

Az Önkormányzat intézményei gázfogyasztásának szolgáltató felé történő jelentése

Polgári védelmi, honvédelmi feladatok

Közbiztonsági referensi feladatok ellátása

Esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátása

A hivatali posta összeállítása, beborítékolása, postakönyv beírása.

 

Gazdálkodási előadó

Kecskésné Székely Júlia
3271 Visonta, Hősök tere 3.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+3637/360-086 / 118 mellék

Ügyfélfogadás

Hétfő - Csütörtök
7.30-12.00
12.30-16.00
Péntek
7.30-13.30

Feladatkörök

Költségvetési, gazdálkodási ügyek

 • költségvetési koncepció, éves költségvetési terv előkészítése
 • operatív gazdálkodási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos könyvelés, számítógépes adatfeldolgozás
 • intézmények pénzügyi, gazdasági ellenőrzése
 • anyaggazdálkodás, ingó-és ingatlanleltár, vagyonnyilvántartás
 • információ-szolgáltatás a Magyar Államkincstár számára
 • zárlati és eredménykimutatások, mérlegek, beszámolók készítése
 • pénzmaradvány elszámolás, javaslat pénzmaradvány felhasználására
 • féléves, háromnegyed éves, éves beszámoló (zárszámadás) előkészítése
 • normatív költségvetési hozzájárulások tervezése, azokkal való elszámolás
 • ÁFA analitikus nyilvántartásának vezetése, ÁFA bevallása, elszámolása
 • egyéb költségek nyilvántartása
 • az Önkormányzatot illető befizetések nyilvántartása, figyelemmel kisérése, hátralékosok felszólítása
 • pénzügyi vezetői feladatok ellátása a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1051. azonosító számú pályázat megvalósítása során

Anyakönyvi ügyek ellátása, utólagos bejegyzések teljesítése

Állampolgársági, honosítási, névváltozási ügyek

 

gazdálkodási és pályázati előadó

Visztra Hajnalka
3271 Visonta, Hősök tere 3.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+3637/360-086 / 117 mellék

Ügyfélfogadás

Hétfő - Csütörtök
7.30-12.00
12.30-16.00
Péntek
7.30-13.30

Feladatkörök

az Önkormányzat és intézményei pályázatainak kezelése, pályázatokhoz adatszolgáltatás,

operatív gazdálkodási feladatok, számítógépes adatfeldolgozás,

intézmények pénzügyi, gazdasági ellenőrzése,

anyaggazdálkodás, ingó-és ingatlanleltár, vagyonnyilvántartás

az önkormányzati gazdálkodással és könyvelési feladatokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése,

önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter vezetése,

információ-szolgáltatás a Magyar Államkincstár számára,

közreműködés az iratkezelési és irattározási feladatok ellátásában,

intézményekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok,

a polgármester és a jegyző tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli, adminisztratív feladatok ellátása (pl. gépelés, telefax leadása)

üléseken, megbeszéléseken jegyzőkönyvvezetés,

Képviselőtestületi üléseken való részvétel, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek elkészítése

Képviselőtestületi és bizottsági határozatok és rendeletek nyilvántartása,

Önkormányzati rendeletek egységes szerkezetben való nyilvántartása,

Önkormányzati jegyzőkönyvekről, rendeletekről és határozatokról adatszolgáltatás a Nemzeti Jogszabálytár rendszeren keresztül

projektmenedzseri feladatok ellátása a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1051. azonosító számú pályázat megvalósítása során