Polgármesteri program

Tisztelt Látogató!

Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassam programomat:

CIKLUSPROGRAM 2010-2014

A választásokat követően mint újraválasztott polgármester első feladatomnak tekintettem, hogy elkészítsem az előttünk álló négy év programját, melyet a képviselő testület az alakuló ülésen jóváhagyott.

Munkám során a következőket tartottam szem előtt:

  • Csak az a program valósítható meg, amely megfelel a fenntartható fejlődés követelményeinek
  • Az önkormányzat csak a magyar törvények által megszabott keretek között működhet.
  • Több száz kötelező feladatot kell – nem választható módon – ellátni.
  • Higgadtan, józan fejjel, a falu hosszú távú érdekeit szem előtt tartva kell gazdálkodnunk, hiszen bevételeink jelentős része a Mátrai Erőmű ZRt. által befizetett iparűzési adóból származik. Ha nem valósul meg az üzem fejlesztése, nagyon hamar komoly bevételkieséssel számolhatunk. Az állami normatívákból pedig még az iskolánkat sem tudjuk fenntartani.

A következökben a ciklusprogram a legfontosabb elemeit szeretném Önökkel is megismertetni.
Munkahelyteremtés
Amíg a törvények lehetővé teszik továbbra is megtartjuk azt a kedvezményt, hogy a helyi vállalkozóknak, őstermelőknek 2,5 millió forintig nem kell helyi adót fizetnie, ezzel is segítve fennmaradásukat.
A bentlakásos szociális otthon megvalósítását – mely új munkahelyek teremtését is eredményezné – továbbra is fontos feladatunknak tekintjük, de ezt a nagy volumenű beruházást csak megyei együttműködéssel szabad megvalósítani, mert a saját erőből történő finanszírozás a meglévő tartalékok teljes felélését jelentené.
Vízügyi problémák megoldása
Fontos feladatunk a lakosság ingatlanainak védelme, a csapadékvíz elvezetésének folytatása, a patakmeder felújítása, geodétákkal és vízügyi szakemberekkel egy tehermentesítő megoldás megtalálása, és megépítése.
A felszíni vizek elvezetésének – a Szabadság és Dózsa György út telkeinek védelme érdekében – II. ütembeli megvalósítása.
A nyomott szennyvízhálózat átalakítását meg kívánjuk oldani megfelelő szakemberek bevonásával. Lehetőség esetén pályázni fogunk a szennyvíztisztító telep felújítására.
Fejlesztések, beruházások
Új települési tervet készíttetünk, mely megjelöli a lehetséges telekkialakításokat
Pályázati forrásból az utolsó játszóteret is felújítjuk és jelentősen bővítjük.
A temetőhöz külső parkolót létesítünk a település-rendezési terv elfogadása után.
Befejezzük a Petőfi úti parkot. Padokat, növényeket, műemlékeket helyezünk el a területen.
Falumúzeumot, helyi- illetve ipartörténeti kiállítást valósítunk meg.
A tönkrement járdákat, árkokat, utakat folyamatosan és tervszerűen felújítjuk.
A korszerűsített kábel-hálózaton ki szeretnénk alakíttatni egy nagyon olcsón üzemeltethető telefonrendszert, ahol a helyi hívások ingyenesek, a hálózaton kívüliek pedig az eddigieknél kedvezőbb tarifával működnének.
Támogatások
Felelős gazdálkodással hosszú távon megtarthatóak a lakosság részére nyújtott támogatások.
Ingyen tankönyv, iskolakezdési támogatás, Bursa Hungarica. Ösztöndíjprogram
A szennyvíz rendelkezésre állási díj és a szemétdíj átvállalása
Helyi életkezdési illetve lakáscélú támogatás biztosítása,
HPV illetve szezonális védőoltások biztosítása, babaúszás támogatása, szűrőnapok szervezése helyben.
Karácsonyi támogatás
Intézmények
A Sportcsarnok medencefűtésének kiegészítésére nap-kollektorok létesítése
Az óvodában tornaszoba és logopédiai szoba kialakí-tása, igény esetén családi napközi létrehozása
Az Idősek Napközi Otthonának keretein belül tovább fejlesztjük – az időskorúak körében – az otthoni gondos-kodást. Közös programokat – fürdőlátogatás, kirándulás stb. – szervezünk a jelentkező igények alapján
Kultúra, sport
Továbbra is támogatjuk a helyi egyesületeket (Visontai SC, Lövészklub, Visontai Asztalitenisz SE, Vadásztársaság, Visontai Kulturális Egyesület, Kis Herceg Alapítvány).
A sportszerető lakosok kedvéért a futballpályára lelátó tetőt készíttetünk.
Fontosnak tartom a közösségépítést, hogy a község egyre több lakóját tudjuk bevonni a különböző programjainkba.
Erősíteni kívánjuk a kulturális életet – Civil szervezeteink bevonásával – hagyományos és új programok, rendezvények, színházlátogatások szervezésével.
Tovább működtetjük a most felszerelt ifjúsági klubot annak érdekében, hogy fiataljaink kulturált körülmények között szórakozhassanak.
Közrend, közbiztonság
Az elmúlt évben átadott térfigyelő kamararendszert tovább bővítjük annak érdekében, hogy még biztonságosabbá váljon településünk.
Adminisztrációs problémák miatt régóta húzódik a polgárőrség újraszervezése, ennek minél előbb szeretnénk a végére érni.
Gondoskodunk arról, hogy a szükséges helyeken bővítésük, korszerűsítsük a közvilágítást.
Tájékoztatás
Tovább kívánjuk működtetni, illetve bővíteni szeretnénk a kábelhálózaton elérhető képújságot.
Továbbra is megjelentetjük a visontai Hírvivő nevű időszaki kiadványunkat.
Közvetítjük a testület üléseit illetve folytatjuk a Visontai Krónika című tv műsor sugárzását a helyi kábelhálózaton.
Folyamatosan frissítjük internetes honlapunkat a visonta.hu-t.

Bízom abban, hogy a folyamatos fejlesztő és karbantartó munkánk eredménye egy tiszta, virágos, élhető, a beruházásoknak köszönhetően pedig dinamikusan egy fejlődő település lesz a továbbiakban is községünk.
alairas szarvas laszlo