A tanári kar

A pedagógus neve Szak, szakképesítés Munkakör

Vernyikné Horváth Beáta

matematika- technika-erkölcstan szakos tanár, tanügyigazgatási szakértő

igazgató

Tóthné Pap Ildikó

magyar-történelem szakos tanár

igazgatóhelyettes

Hammer Péter

tanító, informatika szakostanár, hit- és erkölcstan tanár

8. o. osztályfőnök
1., 3. o. napközis csoportvezető

Balogh József

földrajz- testnevelés szakos tanár

7. o. osztályfőnök

Füleki Piroska

magyar-angol-drámapedagógia szakos tanár

6. o. osztályfőnök

Kocza-Blaskó Katalin

biológia szakos tanár

5. o. osztályfőnök tanulószoba csoportvezető

Szabó Krisztina

tanító, matematika műveltségterület,

fejlesztő pedagógus

4-5-6. o. napközis csoportvezető

Panyikné Király Szilvia

tanító, történelem műveltségterület

4. o. osztályfőnök

Varga Zoltánné

tanító,

fejlesztő pedagógus

3. o. osztályfőnök

Tippanné Szabó Erika

tanító, fejlesztő pedagógus

2. o. osztályfőnök

Török Csabáné

tanító, rajz- és média szakos tanár

1. o. osztályfőnök

Bognár Veronika

tanító, magyar nyelv- és irodalom műveltségterület

2-3.o. napközis csoportvezető

Komjáti Enikő

tanító, testnevelés- és sport műveltségterület

4-5-6.o. napközis csoport