Polgármesteri program

Tisztelt Látogató!

Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassam programomat:

CIKLUSPROGRAM 2010-2014

A választásokat követően mint újraválasztott polgármester első feladatomnak tekintettem, hogy elkészítsem az előttünk álló négy év programját, melyet a képviselő testület az alakuló ülésen jóváhagyott.

Munkám során a következőket tartottam szem előtt:

  • Csak az a program valósítható meg, amely megfelel a fenntartható fejlődés követelményeinek
  • Az önkormányzat csak a magyar törvények által megszabott keretek között működhet.
  • Több száz kötelező feladatot kell – nem választható módon – ellátni.
  • Higgadtan, józan fejjel, a falu hosszú távú érdekeit szem előtt tartva kell gazdálkodnunk, hiszen bevételeink jelentős része a Mátrai Erőmű ZRt. által befizetett iparűzési adóból származik. Ha nem valósul meg az üzem fejlesztése, nagyon hamar komoly bevételkieséssel számolhatunk. Az állami normatívákból pedig még az iskolánkat sem tudjuk fenntartani.

Fejlesztések a jövőért

Kedves Visontai Lakosok!

Járda építése és virágosításEngedjék meg nekem, hogy a már szokásos fejlesztési terv bemutatása mellett beavassam Önöket a kulisszatitkokba is. Ez azért fontos, hogy lássák, a település különböző részein folyó munkák, felújítások, építkezések nem hasra ütés szerűen történnek. Igenis megvan minden újításnak a jövőbeni szerepe és ez nem öncélú. Ezek a fejlesztések nem a négy éves ciklusokat követik, hanem a távolabbi jövőt veszik célba. Jogos lehet a kérdés, hogy egy járda építése, virágosítás hogyan alapozhatja meg a település hosszú távú jövőjét.